Net als veel andere bedrijven uit onze branche, merken wij dat het steeds moeilijker wordt om jonge, technische talenten te vinden die ons team kunnen versterken.

 

Werkgeversorganisaties VNO- NCW en MKB- Nederland slaan dan ook alarm als het gaat om techniekonderwijs, met name in het vmbo: deze is sterk afgenomen als gevolg van:

- Te weinig geld;

- Leerlingen met een migratieachtergrond kiezen steeds minder vaak voor techniek;

- Door krimp en versnipperd aanbod ligt het technisch onderwijs voor veel leerlingen op een te grote afstand;

- Nieuwe examenprofielen zijn ingevoerd zonder dat extra geld wordt toegekend aan het inrichten van praktijklokalen.

 

Bronnen:

Michaël van Straalen, Ton de Groot. (2016, 11 1). Petitie 'Perspectief voor technisch onderwijs in het VMBO', aangeboden aan de VC voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer

Samen met een aantal technische platforms en branches, hebben werkgevers op 1 november 2016 een petitie aangeboden aan de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer. Hierin benadrukken zij het belang van techniek in de economische welvaart van ons land; in alle sectoren speelt techniek een steeds grotere rol. Ook maken zij duidelijk dat op dit moment bepaalde vacatures moeilijk te vervullen zijn, terwijl in de toekomst veel werkgelegenheid wordt verwacht in de techniek.

 

De betrokken werkgevers hopen op een eenmalig budget van twee miljoen euro dat als volgt zal worden ingezet:

- Een herziening van de bekostiging voor het (technisch) voortgezet onderwijs;

- Het aanbod van de nieuwe profielen op orde brengen;

- Het aanstellen van een ‘regisseur’ die het technisch vmbo herinricht en zorgt dat deze weer succesvol wordt;

- Extra inzet om immigranten- leerlingen en hun ouders te overtuigen dat een technische opleiding grote kansen biedt op de arbeidsmarkt.